Klęski żywiołowe

Klęski żywiołowe

Klęski żywiołowe są zdarzeniami wywołanymi niezależnym od ludzi działaniem sił przyrody. 
Wszelkie straty będące następstwem klęsk żywiołowych są odczuwalne nie tylko dla społeczności lokalnych, ale również dla każdego gospodarstwa domowego.


Właściciel ubezpieczonego od klęsk żywiołowych domu ma prawo żądać od Towarzystwa Ubezpieczeniowego odszkodowania. 
Wysokość odszkodowania zależna jest od wielkości szkód, jakie klęska żywiołowa poczyniła w majątku. 
Kwota odszkodowania obejmuje nie tylko straty, jakie poniósł poszkodowany, ale także powinna uwzględniać korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdby szkoda nie zaistniała.


Wysokość szkody ustalana jest na po podstawie rachunków za przeprowadzone naprawy, odbudowę, remont lub też kosztorysu podmiotu dokonującego odbudowy. 

Stąd też niezwykle istotnie jest by wszelkie wydatki związane z likwidacją szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe były w pełni udokumentowane rachunkami, fakturami itp. zaś kosztorys wykonany przez likwidatora szkody powinien obejmować wszystkie faktyczne straty oraz konieczne do poniesinia koszty mające na celu przywrócenie budynku do stanu sprzed zaistnienia szkody. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu niezbędnych do kontaktu [zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883]

 

 

 

Poznaj 5 powodów wyboru Helper Centrum Pomocy Prawnej!

  1. Zaniżanie lub odmowa wypłaty odszkodowań przez towarzystwa ubezpieczeniowe.
  2. Wielkość, wiarygodność, wiedza i doświadczenie Helper CPP, jako firmy roszczącej odszkodowania wobec towarzystw 
  3. Wysoka skuteczność działań; większość uzyskanych odszkodowań już na drodze przedsądowej oraz korzystny obrót spraw dla naszych klientów na drodze sądowej.
  4. Suma wypłaconego odszkodowania za wypadek (po potrąceniu prowizji przez naszą firmę) będzie wyższa niż uzyskana na drodze 
  5. Oszczędność własnego czasu i zdrowia przy likwidacji szkody.