Uszkodzenie ciała - odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu

Uszkodzenie ciała - odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu

Wypadek czy kolizja komunikacyjna to często zagrożenie dla zdrowia i życia osób podróżujących samochodem biorącym udział w zdarzeniu komunikacyjnym. Zgodnie z przepisami prawa, osobie która odniosła w wyniku kolizji czy wypadku trwały uszczerbek na zdrowiu fizycznym czy też psychicznym, należy się zadośćuczynienie albo jak to czasami jest mniej precyzyjnie określane – odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

 

Za uszczerbek na zdrowiu odszkodowanie przysługuje w zależności od wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu jaki poszkodowany odniósł na skutek zdarzenia komunikacyjnego czy też innego zdarzenia rodzącego odpowiedzialność odszkodowawczą. Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu to zazwyczaj 2000 zł za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Taki przelicznik stosują sądy. Ubezpieczyciele zazwyczaj za trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości 1% wypłacają 800- 1000 zł. Nie należy jednak zapominać, iż sytuacja każdego poszkodowanego winna być rozpatrywana oddzielenie. Zasadą jest, iż osoby młode otrzymują więcej za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu, niż osoby w podeszłym wieku. Nie bez znaczenia są również inne osobiste okoliczności, które mogą wpłynąć na kwotę jaką przyzna Sąd czy Ubezpieczyciel za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Należne za uszczerbek na zdrowiu odszkodowanie wypłycane jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń, co do zasady, w ciągu 30 dni od dnia kiedy Ubezpieczyciel uzyskał informację o szkodzie. Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu jest jednak zwyczajowo zaniżane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, średnio o 50%. Dlatego aby rzetelnie ocenić jaki trwały uszczerbek na zdrowiu odniosła osoba poszkodowana w zdarzeniu drogowym na drodze postępowania sądowego powoływani są niezależni biegli sądowi, którzy mają za zadanie ocenić jaki trwały uszczerbek na zdrowiu odniósł poszkodowany. Sąd zatem za uszczerbek na zdrowiu odszkodowanie przyzna na podstawie opinii niezależnego biegłego sądowego oraz zeznań samego poszkodowanego lub też świadków, jeśli poszkodowany takich posiada, a nie na podstawie orzeczeń lekarzy zaufania, do których na komisje lekarskie ostatnio tak chętnie wysyłają poszkodowanych Towarzystwa Ubezpieczeń.

 

Oczywistym jest, iż lekarze pracujący na zlecenie Ubezpieczyciela mogą nierzetelnie podjeść do oceny stanu zdrowia poszkodowanego, stąd też wynikają zaniżone kwoty odszkodowań, wypłacane przez Ubezpieczycieli.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu niezbędnych do kontaktu [zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883]

 

 

 

Poznaj 5 powodów wyboru Helper Centrum Pomocy Prawnej!

  1. Zaniżanie lub odmowa wypłaty odszkodowań przez towarzystwa ubezpieczeniowe.
  2. Wielkość, wiarygodność, wiedza i doświadczenie Helper CPP, jako firmy roszczącej odszkodowania wobec towarzystw 
  3. Wysoka skuteczność działań; większość uzyskanych odszkodowań już na drodze przedsądowej oraz korzystny obrót spraw dla naszych klientów na drodze sądowej.
  4. Suma wypłaconego odszkodowania za wypadek (po potrąceniu prowizji przez naszą firmę) będzie wyższa niż uzyskana na drodze 
  5. Oszczędność własnego czasu i zdrowia przy likwidacji szkody.