Wypadki przy pracy - odszkodowanie

Wypadki przy pracy - odszkodowanie

Odszkodowanie przysługuje w razie wypadków komunikacyjnych, spowodowanych nie ze swojej winy, ale nie tylko. Za wypadek przy pracy odszkodowanie przysługuje tak samo, jak za wypadek komunikacyjny. Wypadki przy pracy to spora część zdarzeń rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą. W celu weryfikacji czy wypadek kwalifikuje się do wypłaty odszkodowania, pierwszą rzeczą jaką poszkodowany musi przekazać firmie odszkodowawczej to opis zdarzenia do odszkodowania. Na tej podstawie prawnicy dokonają analizy, czy poszkodowanemu należy się świadczenie odszkodowawcze.

 

Za wypadek przy pracy odszkodowanie przysługuje, jeśli pracodawcy można przypisać winę w niedochowaniu przepisów prawa pracy czy BHP i jest to choćby jedna z przyczyn zdarzeń, jakimi są wypadki przy pracy. Dlatego właśnie tak istotne jest, aby poszkodowany sporządził szczegółowy opis zdarzenia do odszkodowania, umożliwiając pracownikom centrum odszkodowań rzetelną analizę sprawy. Za wypadek przy pracy odszkodowanie może się należeć nie tylko od pracodawcy, jeśli zaniechał on swoich obowiązków, ale także od ZUS. Wypadki przy pracy stanowią podstawę do wypłaty przez ZUS jednorazowego odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu jaki poniósł poszkodowany na skutek zdarzenia. W tym celu ZUS kieruje poszkodowanego na badanie z udziałem lekarza orzecznika, który stwierdzi jaki trwały uszczerbek na zdrowiu poniósł poszkodowany. Jeśli osoba poszkodowana nie jest zadowolona z tak ustalonego szczerku, firma odszkodowawcza może odwołać się do decyzji ZUS, a wtedy ZUS wyznacza komisję lekarską aby powtórnie, tym razem w składzie 3-osobowym, lekarze ocenili trwały uszczerbek na zdrowiu u poszkodowanego. Opis zdarzenia do odszkodowania pozwala również pracownikom kancelarii odszkodowawczej ocenić, czy poszkodowanemu nie należy się odszkodowanie z dodatkowego ubezpieczenia na życie lub od następstw nieszczęśliwych wypadków, o ile oczywiście poszkodowany takie posiada.

 

Jeśli przysługuje dodatkowe odszkodowanie z wykupionego przez poszkodowanego ubezpieczenia  na życie lub od następstw nieszczęśliwych wypadków, firma odszkodowawcza wystąpi z odpowiednim pismem do właściwego towarzystwa ubezpieczeń, celem uzyskania świadczenia na rzecz poszkodowanego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu niezbędnych do kontaktu [zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883]

 

 

 

Poznaj 5 powodów wyboru Helper Centrum Pomocy Prawnej!

  1. Zaniżanie lub odmowa wypłaty odszkodowań przez towarzystwa ubezpieczeniowe.
  2. Wielkość, wiarygodność, wiedza i doświadczenie Helper CPP, jako firmy roszczącej odszkodowania wobec towarzystw 
  3. Wysoka skuteczność działań; większość uzyskanych odszkodowań już na drodze przedsądowej oraz korzystny obrót spraw dla naszych klientów na drodze sądowej.
  4. Suma wypłaconego odszkodowania za wypadek (po potrąceniu prowizji przez naszą firmę) będzie wyższa niż uzyskana na drodze 
  5. Oszczędność własnego czasu i zdrowia przy likwidacji szkody.